Experiență în domeniu

Inginer Nutriționist

Noiembrie 2017 - prezent
NutriEtique.SRL

Evaluarea statusului nutrițional, redactarea, dezvoltarea și aplicarea unui stil de viață sănătos, personalizat în funcție de patologiile asociate, antecedente heredocolaterale, nivel de activitate fizică, posibilități financiare și disponibilitatea timpului.

Conferințe

- Participare la Conferința Internațională Students for Students 2014, Cluj-Napoca, cu lucrarea “The synthesis and characterization of new antipathogenic agents”.
- Participare la Conferința Internațională Students for Students 2013, Cluj-Napoca, cu lucrarea “Analysis of the fermentation products of various types of tea with Water Kefir”.
- Participare la Conferința Internațională Students for Students 2012, Cluj-Napoca, cu lucrarea “Physical and chemical aspects regarding acrylamide formation in the Maillard reaction”.

Distincții

- Premiul pentru performanță în cercetare, Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați 2014.
- Premiul I în cadrul Sesiunii Științifice Studențesti organizată la Facultatea de Știinta și Ingineria Alimentelor, Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, cu lucrarea – “The effect of new pyridinium quaternary salts against some pathogens”, 2014.
- Premiul al II-lea in cadrul competitiei nationale “ECOTROPHELIA EUROPE 2014“, cu produsul eco-inovativ "Magic Bite” Cupcake.
- Medalia de Bronz – “Magic Bite” Cupcake, UGAL-INVENT 2014.
- Premiul I în cadrul Sesiunii Științifice Studențesti organizată la Facultatea de Știinta și Ingineria Alimentelor, Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, cu lucrarea – “HPLC characterisation of glucose syrups obtained by enzymatic hydrolysis of starch”, 2013.
- Premiul I în cadrul Sesiunii Științifice Studențesti organizată la Facultatea de Știinta și Ingineria Alimentelor, Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, cu lucrarea – “The nutritional importance of traditional fermented beverages”, 2013.

Aptitudini și puncte forte

Proiectare produse alimentare

Control și expertiză produse alimentare

Nutriție medicală

Implementare ISO 22000

Alimentație copil și adolescent