Contact Nutrietique: +(40) 766 270 873

INFORMARE ŞI ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin vizitarea site-ului www.Nutrietique.ro, atunci cand completati formularul de contact, in vederea realizarii unei programari, ne trimiteti un mesaj, lasati un comentariu sau prin accesul la serviciile pe care le punem la dispozitie, va dati acordul si ne furnizati informatii personale. Pe aceasta pagina aflati ce date sunt colectate si care este scopul colectarii si/sau prelucrarii acestora. Astfel sunteti informat si va exprimati acordul cu privire la stocarea si prelucrarea datelor personale citind aceasta pagina. Acordul dumneavoastra este liber consimtit si fara vreo conditionare din partea noastra.

Rolul prezentului acord este de a va explica modul in care datele personale ale dumneavoastra sunt prelucrate, scopul in care sunt utilizate si drepturile pe care le are clientul ale carui date personale sunt prelucrate. 

In conformitate cu dispozitiile legale mentionate anterior, ca vizitator devii persoana vizata.

Definitii

  • date personale inseamna orice date care pot conduce la identificarea unei persoane fizice, fie direct, fie prin corelare intre acestea, ca de exemplu nume, prenume, fotografie, varsta, sex, nationalitate, etnie, adresa de domiciliu/resedinta, adresa de e-mail, adresa IP, ocupatie, venit, cont bancar, orientare politica, religie, semnătura, etc.
  • prelucrare inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmiterea, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;
  • persoana vizata inseamna persoana fizica ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate, cu titlu de exemplu: asigurat, ruda/imputernicit al asiguratului;


Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal

NUTRIETIQUE S.R.L. poate detine informatii despre dumneavoastra, pe care ni le-ati oferit prin intermediul formularului de contact, email, sms, chestionar initial, jurnal alimentar sau alta forma de comunicare. Aceste informatii pot include, printre altele, numele, adresa, inaltime, greutate CNP-ul, numere de telefon si orice alt fel de informatie in legatura cu modul in care utilizati serviciile noastre.

NUTRIETIQUE S.R.L. persoană juridica, prestatoare de servicii medicale de specializate, conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata,  are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

Scopul colectarii datelor sunt urmatoarele: prestari de servicii medicale, examinare medicala, eliberare unui regim igieno-dietetic.

Prin completarea datelor dvs. in formularul de solicitare privind examinarea medicala, in vederea obtinerii unui regim igieno-dietetic, declarati ca va exprimati consimtamantul in mod expres si neechivoc, pentru ca orice date cu caracter personal si orice date furnizate de dumneavoastra sa fie stocate, utilizate si prelucrate in baza de date a NUTRIETIQUE S.R.L., utilizate in conditiile legii, si ca sunteti de acord ca aceste date cu caracter personal sa fie prelucrate si utilizate in limitele astfel specificate precum si asupra drepturilor dumneavoastra legate de prelucrarea datelor  cu caracter personal de catre  NUTRIETIQUE S.R.L.

Prin citirea prezentelor Termene si Conditii ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. personale si de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora.

Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa NUTRIETIQUE S.R.L., Bucuresti, Sector 1, Str. General Constantinide, Nr. 1, parter, va puteti exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi:
– o data pe an, sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;
– sa interveniti asupra datelor transmise;
– sa va opuneti prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia lor       particulara
– sa solicitati stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.

 

NUTRIETIQUE S.R.L. poate notifica clienții privind ofertele curente prin newslettere difuzate ocazional, si poate trimite felicitari, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

NUTRIETIQUE S.R.L. nu promoveaza SPAM-ul. Orice client care a furnizat explicit adresa sa de email pe documentele incheiate intre parti, poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date.
Informatiile pe care ni le furnizati vor fi utilizate in scopul pentru care le-ati furnizat, pentru a administra, a sprijini si a evalua serviciile noastre si a preintampina incalcarea securitatii, a legii si a termenilor nostri contractuali.

De asemenea, NUTRIETIQUE S.R.L. poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de servicii de marketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a serviciilor noastre.
Informatiile dumneavoastra cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchet, Politie, Instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.